Uradni vestnik občine Domžale

Sredstva in viri sredstev UV2014

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture-prva obravnava 1/2014 54
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2014 (pdf)
2/2014 71
Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za investicijsko vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture 2/2014 125
Sklep o sprejemu Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2013 3/2014 135
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2013 (pdf) 3/2014 136
Sklep o dodelitvi finančnih sredstev poplavljenim v Bosni in Hercegovini, Hrvaški ter Srbiji 4/2014 188
Sklep o sprejemu dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Domžale za leto 2014 6/2014 222
Odloka o spremembi Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2014 (pdf)
11/2014 295
Sklep o financiranju političnih strank iz Proračuna Občine Domžale 11/2014 325
Sklep o začasnem financiranju Občine Domžale v obdobju od 1.1.2015 do 31.3.2015 11/2014 346
     
GOSPODARSTVO    
     
FINANCE – SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
     
DAVKI  IN TAKSE TER KAZNI    
     
DELITEV PREMOŽENJA    
     
PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale 1/2014 18
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2014 177
Sklep o sprejemu ukinitve statusa javnega dobra 4/2014 187