Uradni vestnik občine Domžale

Lokalna skupnost UV2013

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
4. LOKALNA SKUPNOST    
OBČINSKI SVET IN NJEGOVI ORGANI    
     
UPRAVA OBČINE IN NJENI ORGANI    
     
PREDSTAVNIKI OBČINSKEGA SVETA - OBČINE    
Sklep o imenovanju kandidata Občine Domžale v novem Razvojnem svetu LUR 1/2013 30
Sklep o razrešitvi in imenovanju novega predstavnika Občine Domžale v Svet Javnega zavoda »Center za mlade Domžale« 2/2013 65
Sklep o izdaji soglasja k razrešitvi direktorice Javnega zavoda »Center za mlade Domžale« 2/2013 66
Sklep o sprejemu informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Domžale 7/2013
229
     
NADZORNI ODBOR    
Sklep o seznanitvi z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2013 1/2013 28
Sklep o sprejemu Dokončnih poročil Nadzornega odbora Občine Domžale za leto 2013 1/2013 28
Sklep o sprejemu Dokončnih poročil Nadzornega odbora za leto 2013-drugi del 8/2013 243
     
AKTI OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES    
Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za drugo polletje 2013 7/2013 228
     
PRIZNANJA, PROSLAVE    
Sklep o podelitvi priznanj Občine Domžale v letu 2013 2/2013 62
     
MNENJA, POROČILA, STALIŠČA, POBUDE, SOGLASJA, INFORMACIJE    
Sklep o seznanitvi s podanim pozitivnim mnenjem k imenovanju ravnateljev Srednje šole Domžale 1/2013 30
Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Venclja Perka 5/2013 173
Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja  Vrtca Urša 5/2013 173
Sklep o razrešitvi in imenovanju novega predstavnika v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale 5/2013 174
Sklep o sprejemu Informacije o izdaji mnenja k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Domžale 5/2013 174
Sklep o seznanitvi glede mnenja o kandidatih za imenovanje ravnatelja Osnovne šole Domžale 5/2013 175
Sklep o sprejemu Poročila o poslovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. za  leto 2012 7/2013 227
Sklep o sprejemu Poročila o poslovanju družbe Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o. za leto 2012 7/2013 228
     
VOLITVE