Uradni vestnik občine Domžale

Informiranje UV2013

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
5. INFORMIRANJE    
Sklep o seznanitvi s programsko zasnovo Javnega glasila »Slamnik« 2/2013 65
Odlok o spremembi Odloka o izdaji javnega glasila »Slamnik«  8/2013 242
Občinski program varnosti Občine Domžale 10/2013 310
Sklep o sprejemu Informacije o aktivnostih in stanju ob požaru v stolpnici Matije Tomca 2 v Domžalah 10/2013 320