Uradni vestnik občine Domžale

Sredstva in viri sredstev UV2015

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
3. SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV    
SPLOŠNA PORABA (PRORAČUN)    
Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 in Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 - prva obravnava
1/2015 1
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2015 (pdf) 3/2015 17
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2016 (pdf) 4/2015 127
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2014 (pdf) 5/2015 231
Sklep o sprejemu Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 7/2015 299
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2015 11/2015 325
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 11/2015 354
     
GOSPODARSTVO    
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Domžale 7/2015 301
     
FINANCE – SPLOŠNO, SOGLASJA, KREDITI    
     
DAVKI  IN TAKSE TER KAZNI    
     
DELITEV PREMOŽENJA    
     
PRENOSI ZEMLJIŠČ IN UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA    
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 7/2015 311
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 11/2015 395