Uradni vestnik občine Domžale

Informiranje UV2015

 

Ime sklepa/odloka
št. uradnega
vestnika
št.
strani
5. INFORMIRANJE    
Cenik parkiranja v garažni hiši Center Domžale P+R 6/2015 287
Sklep o dovolitvi odpustov dolgov v skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov 9/2015 319